arrow_back

ORP nedir?

ORP nedir?

Bizi çevreleyen dünyada onu görmeyiz, ancak havada, toprakta, suda ve vücudumuzdaki maddeler arasında sürekli bir elektron alışverişi vardır. Bu fenomen iyon değişimi olarak bilinir.

Bir kararlılık durumuna ulaşma çabası içinde, elektron eksikliği olan maddeler çaresizce elektronları mümkün olan her yerde arıyorlar: bu maddelere oksitleyici maddeler deniyor. Aksine, elektron fazlalığına sahip maddeler, fazladan elektronlarını bağışlayabilirler: bu maddeler, indirgeyici maddeler veya anti-oksitleyici maddeler olarak adlandırılır.

Oksidasyon indirgeme potansiyeli veya ORP, bir maddenin başka bir maddeyi oksitleme veya indirgeme kabiliyetinin derecesini gösteren bir ölçümdür. ORP, bir ORP ölçer kullanılarak milivolt (mV) cinsinden ölçülür. 

  • Pozitif bir ORP okuması, bir maddenin oksitleyici bir ajan olduğunu gösterir. Okuma ne kadar yüksekse, o kadar oksitleyici olur. Bu nedenle, ORP okuması +400 mV olan bir madde, ORP okuması +100 mV olan bir maddeden 4 kat daha oksitleyicidir. 
  • Negatif bir ORP okuması, bir maddenin indirgeyici bir ajan olduğunu gösterir. Okuma ne kadar düşükse, o kadar fazla anti-oksitleyicidir. Bu nedenle, ORP okuması -400 mV olan bir madde, ORP okuması -100 mV olan bir maddeden 4 kat daha fazla anti-oksitleyicidir. 

Musluk suyu ve şişelenmiş su dahil çoğu su türü, ORP değerleri pozitif olduğu için oksitleyici maddelerdir. 

Alkali iyonize su, negatif ORP değerine sahip olduğundan ve serbest radikallerin vücut üzerindeki zararlı etkilerini nötralize etmek için ekstra elektron bağışlayabildiğinden anti-oksitleyici bir ajandır . Diğer su türlerinin çoğu, ORP’leri pozitif olduğu için oksitleyici maddelerdir.

Son Yazılar